Strona6 - PRACOWNIA SUPERWIZJI

Przejdź do treści
Superwizja dla kadry zarządzającej

Podstawowa różnica pomiędzy szkoleniem z zakresu zarządzania placówkami pomocy społecznej, a superwizją dla kadry zarządzającej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej sprowadza się do tego, że to pierwsze odnosi się do nabywania umiejętności roziązywania problemów w procesie kierowania placówkami, a ta druga jest formą wsparcia kierowników, jaką osoby zarządzające placówką powinny uruchomić dla siebie i swojej kadry kierowniczej chcąc realizować swoje funkcje zarządcze.
Zarządzanie i kierownie w obszarze pomocy społecznej to pewien szczególny sposób kierowania ludźmi oraz zarządzania placówką, w której zatrudnieni są „profesjonaliści, których aktywność obejmuje pracę z drugim człowiekiem”. Każdy kto zarządzał w placówce pomocy społecznej wie, że jakość i typ relacji pomiędzy kierownictwem, a zatrudnionymi w niej pracownikami decyduje o jakości świadczonych w placówce usług.

Proponujemy wsparcie superwizyjne dla kadry zarządzającej w następujących obszarach:

  • efektywnego wykorzystywania zasobów i organizacji pracy,
  • zarządzania rozwojem usług i wzbogacanie oferty usługowej w placówce,
  • kierowania rozwojem ludzi i zwiększenia ich zadowolenia z pracy,
  • udzielania wsparcia pracownikom w celu zapewnienia ich efektywnego działania,
  • odkrywania własnych zasobów oraz rozwoju osobistego i zawodowego.
Wróć do spisu treści