LISTY POPARCIA - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Szanowni Państwo

Od blisko dwudziestu lat pracuję w obszarze pomocy społecznej z jej klientami, oraz wspieram pracowników na różnych stanowiskach w charakterze superwizora, terapeuty, konsultanta.
Z ogromnym poruszeniem towarzyszę wielu z Was w trudnościach jakich doświadczacie w swojej pracy, biorąc na siebie obciążenia, które przypłacacie zdrowiem, relacjami z bliskimi…
Wielokrotnie w naszej pracy wyłaniała się potrzeba wsparcia Nas systemowymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, oraz stworzenie zaplecza prawnego i medycznego dla pracowników pomocy społecznej dla lepszego funkcjonowania w zawodzie i podnoszenia standardów pracy.

Stąd postanowiłem zrobić osobisty krok w tym kierunku i zgłaszam następujące pomysły mające na celu poprawę obecnej sytuacji:

  1. Roczne urlopy zdrowotne dla osób pracujących w obszarze pomocy społecznej,
  2. Ogólnopolskie procedury interwencji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dla osób pracujących w obszarze pomocy społecznej,
  3. Organizacja treningów interpersonalnych co trzy lata dla osób pracujących w obszarze pomocy społecznej,
  4. Stworzenie systemowych rozwiązań opieki zdrowotnej po traumatycznych doświadczeniach dla osób pracujących w obszarze pomocy społecznej.

Jeżeli przekonują Cię te rozwiązania, zachęcam do ich poparcia i złożenia podpisu. Listy te będą aktywne do 30 czerwca 2023roku, a następnie przekazane Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Polskiemu Towarzystwu Superwizji Pracy Socjalnej, Stowarzyszeniu Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej by wspólnie podjąć próbę realizacji powyższych pomysłów, o ile znajdą uznanie i Państwa poparcie.

Marek Szczęsny
PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści