Superwizja - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Superwizja
Superwizja ma celu wsparcie uczestników w ich trudnościach na poziomie merytorycznym, relacyjnym czy osobistym doświadczanym w życiu zawodowym. Jest refleksją specjalistów z obszaru pomagania nad rozwiązaniem doświadczanych trudności dla poprawy jakości pracy i życia osobistego.
Superwizję indywidualną i grupową dedykujemy pracownikom pomocy społecznej, którzy bezpośrednio świadczą wsparcie swoim podopiecznym, kadrze bezpośrednio nadzorującej efektywność udzielanego wsparcia oraz osobom zarządzającym placówkami pomocy społecznej.
PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści