O NAS - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Marek Szczęsny
Dzień dobry,
Jestem pedagogiem, psychoterapeutą i superwizorem pracy socjalnej. Założyłem Ośrodek Terapii Integralnej w Zielonej Górze, w ramach którego prowadzę terapię indywidualna, grupową, superwizję pracy socjalnej, treningi rozwoju osobistego i szkoleniowe. W 2003 roku ukończyłem Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzeja Szulca w Krakowie. Jestem także absolwentem trzyletniej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. W 2006 roku odbyłem szkolenie - Ustawienia systemowe w poradnictwie i psychoterapii, kurs podstawowy - Kontakt indywidualny w Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych. W 2010 roku ukończyłem szkolenie systemowych ustawień dla organizacji we wrocławskim Plusie. W 2011 roku uzyskałem certyfikat psychoterapeuty. W 2016roku ukończyłem kurs Racjonalnej Terapii Zachowań w Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu. W 2020 roku uzyskałem certyfikat superwizora pracy socjalnej.
Od 2006 roku związany jestem z wieloma Ośrodkami Pomocy Społecznej, z którymi współpracuję jako konsultant, terapeuta, szkoleniowiec czy superwizor. Współ pracowałem jako wykładowca m.in..: z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie przedmiotów: socjoterapii, arteterapii, treningów interpersonalnych, oraz zajęć z zakresu rozwoju osobistego, z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, a także z ośrodkami edukacyjnymi i terapeutycznymi (ODN, CKU, WOTUiW) w Zielonej Górze.
Stałą superwizję kontynuuję u superwizora PTP Jacka Rydlewskiego.
Jestem autorem książek: „Całkiem blisko...bajki trzy”, Wydawnictwo Kropka, Zielona Góra - 2002 oraz „Tertu - sprzedawca opowieści”, Wydawnictwo Aksjomat, Kraków - 2003. W latach 1990 - 2003 byłem aktorem i dziennikarzem związanym z teatrami w Opolu, Łodzi i Zielonej Górze, a także rozgłośniami radiowymi: Polskie Radio Program 1, Program 3, Rozgłośnia Regionalna Radia Zachód w Zielonej Górze.
Iwona Baluszek
Swoją praktykę i karierę zawodową budowałam w kontakcie z drugim człowiekiem. Jestem osobą wszechstronną, moje wykształcenie polityka społecznego oraz zdobyte dotychczas umiejętności zawodowe są ściśle związane z pomocą społeczną. Posiadam wieloletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientami pomocy społecznej jako pracownik socjalny oraz w zarządzaniu zespołami pracowników socjalnych. Mam też doświadczenie w koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz kilkuletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń dla pracowników socjalnych oraz klientów pomocy społecznej. Ponadto jestem coachem International Coaching Federation, certyfikowanym superwizorem, metodykiem pracy socjalnej i ukończyłam podyplomowe studia z zarządzania jednostkami pomocy społecznej.
Lubię inspirować do zmiany. Pracuję zarówno z kadrą zarządzającą różnych szczebli, jak i pracownikami socjalnymi oraz specjalistami pracy socjalnej indywidualnie i grupowo. Mam umiejętność budowania atmosfery zaufania i chęci doświadczania, wychodzenia poza utarte schematy. W mojej pracy stawiam na jakość, ale najważniejsze jest zadowolenie osób, z którymi pracuję. Stawiam na efektywne procesy rozwojowe o udokumentowanej skuteczności. Dlatego stale podnoszę własne kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach, współpracuję z osobami będącymi w procesach rozwojowych, kadrą zarządzającą pomocą społeczną, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, superwizorami i terapeutami.
Jako superwizor pracy socjalnej stawiam na poczucie bezpieczeństwa uczestników, tak aby w komfortowych warunkach doświadczali, uczyli się i przekładali nową wiedzę na swoje codzienne zajęcia w pracy.
Agnieszka Gaweł-Karwatka
Jestem certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej, socjologiem, specjalistą pracy socjalnej. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy z osobami dorosłymi, rodzinami, dziećmi i młodzieżą w instytucjach pomocy społecznej.
Pracowałam w domu pomocy społecznej, w dużym i małym ośrodku pomocy społecznej, realizowałam zadania kuratora sądowego. Doświadczenie zdobywałam jako pracownik socjalny, a także jako kierownik i dyrektor ośrodka pomocy społecznej.
Posiadam szerokie zainteresowania w obszarze pracy socjalnej, stosuję wiele metod i narzędzi pracy socjalnej. Szczególnie koncentruję się wokół wzmacniania ról zawodowych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników systemu pomocy społecznej.
Bazując na doświadczeniach zawodowych oraz osobistych staram się budować optymalne warunki do relacji partnerskiej w oparciu o  poszanowanie wzajemnych granic i godności. Ważne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
Kieruję się kodeksem etycznym. Podejmuję działania na rzecz stałego podnoszenia swoich kompetencji.
Realizuję superwizję indywidualną i grupową oraz superwizję kadry zarządzającej.

Zapraszam Państwa do współpracy.
Eliza Krzak
Jestem psychoterapeutką i superwizorką pracy socjalnej.
Swoją drogę zawodową rozpoczęłam od ukończenia magisterskich studiów pedagogicznych. Po nich rozpoczęłam pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej jako pracownik socjalny. Następnie była już tylko kontynuacja drogi edukacyjnej w zakresie pomocy i wsparcia drugiego człowieka. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń rozwijających umiejętności pracy z ludźmi.
Między innymi skończyłam specjalizację II st. w zawodzie pracownika socjalnego do pracy z osobami uzależnionymi. Następnie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I st. i II st. oraz uzyskałam certyfikat Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym etapem było uczestnictwo w rocznym programie psychologicznym i uzyskanie kwalifikacji do udzielania pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, co zmotywowało mnie do kontynuowania edukacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie i ukończenia całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych.
Kontynuując swój rozwój zawodowy ukończyłam 1,5 roczne szkolenie z superwizji pracy socjalnej i uzyskałam certyfikat Superwizora pracy socjalnej wydany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu miejscach pracy: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, organizacjach pozarządowych, a także podczas stażu w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Przez 3 lata koordynowałam pracę Grup Roboczych w ramach Procedury Niebieskiej Karty, a także prowadziłam i prowadzę terapię osób doświadczających przemocy. Prowadzę również szkolenia dla pracowników socjalnych.
Od 5 lat prowadzę psychoterapię osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych.
Od 3 lat przyjmuję w prywatnym gabinecie w Częstochowie.
Moją przewodnią myślą jest wolność drugiego człowieka i akceptacja jego wyborów i decyzji.
„Nie powiem Ci dokąd masz iść, ale jakkolwiek wybierzesz, będę Ci w tej drodze towarzyszyć”
Poza tym prywatnie jestem mamą dwóch synów i babcią dwóch wnuczków. Lubię podróże, koncerty rockowe, kabarety. Stosuję w swoim życiu zasadę śmiech to zdrowie.
Jarosław Telka
Jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
W dniu 27.09.2020r. zdałem pozytywnie egzamin przed Centralną Komisja Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych uzyskując Certyfikat Superwizora Pracy Socjalnej. W rejestrze wydanych certyfikatów nr 34.
Z pomocą społeczną związany jestem od 18 lat. Moje pierwsze doświadczenie zawodowe związane było z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego. Następnie pracowałem w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego a od 2009r. pełnię funkcję dyrektora w/w jednostki. W swojej karierze zawodowej  poznałem problemy pomocy społecznej zarówno z punktu widzenia pracownika socjalnego jak i dyrektora ośrodka pomocy społecznej. Dzięki temu doświadczeniu w szerszej perspektywie mogę dostrzec osobiste dylematy oraz trudności związane z wykonywaniem przez pracowników socjalnych wielowymiarowych i złożonych zadań jak również wymagania i oczekiwania stawiane przed pracodawcą.
Moją propozycją rozwoju dla pomocy społecznej jest superwizja pracy socjalnej pracowników i kadry kierowniczej.
Prywatnie jestem mężem, tatą dwójki nastoletnich dzieci, dzięki którym doświadczam, na co dzień wyzwań rodzicielstwa. Uważam, że w rodzinie, w pracy i życiu szczególnie ważna jest relacja oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Pracuję nad szeroko rozumianym rozwojem osobistym. Podnoszę systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.
PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Zespół Pracowni Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Inegralnej
Marek Szczęsny
Iwona Baluszek
Agnieszka Gaweł-Karwatka
Eliza Krzak
Jarosław Telka
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści