O NAS - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Szanowni Państwo

W ramach działalności Ośrodka Terapii Integralnej Marek Szczęsny w 2021 roku stworzyłem wraz Członkami Założycielami : Elizą Krzak, Iwoną Baluszek, Agnieszką Gaweł-Karwatką i Jarosławem Telką – Procownię Superwizji. Widzicie Nas na stronie głównej. Naszą ideą jest wspierać osoby pracujące w obszarze pomocy społecznej. Do poszczególnych działań Pracowni zapraszam również innych superwizorów pracy socjalnej.
Marek Szczęsny
Dzień dobry,
Jestem pedagogiem, psychoterapeutą i superwizorem pracy socjalnej. Założyłem Ośrodek Terapii Integralnej w Zielonej Górze, w ramach którego prowadzę terapię indywidualna, grupową, superwizję pracy socjalnej, treningi rozwoju osobistego i szkoleniowe. W 2003 roku ukończyłem Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzeja Szulca w Krakowie. Jestem także absolwentem trzyletniej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. W 2006 roku odbyłem szkolenie - Ustawienia systemowe w poradnictwie i psychoterapii, kurs podstawowy - Kontakt indywidualny w Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych. W 2010 roku ukończyłem szkolenie systemowych ustawień dla organizacji we wrocławskim Plusie. W 2011 roku uzyskałem certyfikat psychoterapeuty. W 2016roku ukończyłem kurs Racjonalnej Terapii Zachowań w Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu. W 2020 roku uzyskałem certyfikat superwizora pracy socjalnej.
Od 2006 roku związany jestem z wieloma Ośrodkami Pomocy Społecznej, z którymi współpracuję jako konsultant, terapeuta, szkoleniowiec czy superwizor. Współ pracowałem jako wykładowca m.in..: z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie przedmiotów: socjoterapii, arteterapii, treningów interpersonalnych, oraz zajęć z zakresu rozwoju osobistego, z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, a także z ośrodkami edukacyjnymi i terapeutycznymi (ODN, CKU, WOTUiW) w Zielonej Górze.
Stałą superwizję kontynuuję u superwizora PTP Jacka Rydlewskiego.
Jestem autorem książek: „Całkiem blisko...bajki trzy”, Wydawnictwo Kropka, Zielona Góra - 2002 oraz „Tertu - sprzedawca opowieści”, Wydawnictwo Aksjomat, Kraków - 2003. W latach 1990 - 2003 byłem aktorem i dziennikarzem związanym z teatrami w Opolu, Łodzi i Zielonej Górze, a także rozgłośniami radiowymi: Polskie Radio Program 1, Program 3, Rozgłośnia Regionalna Radia Zachód w Zielonej Górze.
PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści