Warsztat - pomaganie męczy - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Warsztat - pomaganie męczy
Pełnimy role pomagaczy w różnym zakresie – pedagoga, terapeuty, instruktora, opiekuna… Na swojej drodze spotykamy klientów. To szczególna relacja, która może być lecząca, jak również szkodliwa dla obu stron. Zwłaszcza dla klienta.
U podstaw tej relacji leży odpowiedź na pytania – po co pomagam? Kim jest ten, komu pomagam? Kim jestem ja, który pomagam? Co jest moją siłą i zasobem, a co mnie ogranicza? Odpowiedzi na te pytania pozwolą poszerzyć świadomość relacji terapeutycznej, a przez to, w znaczący sposób poprawić jej jakość i efektywność.
PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści