Superwizja pracy socjalnej - szkolenie - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Superwizja pracy socjalnej - szkolenie
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze standardami pracy superwizyjnej, czym jest, jej celach i korzyściach dla pracowników socjalnych w obszarze ich kompetencji zawodowych i osobistych, i to jaki ma wpływ na  podniesienie jakości pracy z klientem.
Szkolenie jest dedykowane osobom zarządzającym ośrodkami pomocy społecznej oraz pracownikom instytucji pomocowych, którzy chcą się dowiedzieć jak superwizja może wpłynąć na ich pracę zawodową i dlaczego warto być w procesie superwizyjnym.
PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści