Warsztat antystresowy - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Warsztat antystresowy
Zakres tematyczny warsztatów:

  • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
  • Poznanie mechanizmów radzenia sobie ze stresem.
  • Wzrost świadomości własnych mechanizmów obronnych i poprawa funkcjonowania społecznego.
  • Radzenie sobie w sytuacji przeciążenia psychicznego jak i stresu związanego z pełnieniem roli zawodowej.
  • Ćwiczenie umiejętności zdrowego funkcjonowania w relacji z klientem.
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego i chorób psychosomatycznych.
  • Podnoszenie kompetencji osobistych i zawodowych.
  • Techniki relaksacyjne i antystresowe.
  • Konstruowanie osobistych strategii pokonywania stresu.

PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści