Warsztaty komunikacji - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Warsztaty komunikacji
Komunikacja interpersonalna  obejmuje szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu; jest to  propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność  swojego porozumiewania się z ludźmi, a także jak pracować nad  autoprezentacją.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • techniki budowania i utrzymywania kontaktu,
  • udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej,
  • sztuka prezentacji siebie, grupy (sposoby skutecznego i pozytywnego wyrażania siebie),
  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • parafrazowanie – komunikacja ze zrozumieniem,
  • rozpoznawania szkodliwych nawyków stosowanych w rozmowie,
  • nauka asertywności i empatii,
  • różnice w komunikacji (kobieta, mężczyzna).

PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści