Warsztat szkoleniowy - Jak rozwijać pracę socjalną w ośrodkach pomocy społecznej - PRACOWNIA SUPERWIZJI

PRACOWNIA SUPERWIZJI
MENU
Przejdź do treści
Warsztat szkoleniowy - Jak rozwijać pracę socjalną w ośrodkach pomocy społecznej
Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności w zakresie:
  • monitorowania działań podejmowanych przez pracowników,
  • budowania dokumentacji z przebiegu świadczonych przez pracowników usług;
  • określania granicy kompetencji pracownik/kierownik w świadczeniu usług pracy socjalnej;
  • rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników świadczących pracę socjalną.
Warsztat jest dedykowany tym osobom, które są odpowiedzialne za nadzorowanie jakości   pracy socjalnej i rozwój usług w ośrodku.

PRACOWNIA SUPERWIZJI
Mezon Factory
Pracownia Superwizji

|||||
|||||
superwizjapomocyspolecznej1@gmail.com

Ośrodek Terapii Integralnej
Marek Szczęsny
Marek Szczęsny Zielona Góra
Wróć do spisu treści